Biodanza – poezie lidskeho setkávání


uvodni sdileni

Sdílecí kruh – tanec slov, takto začíná každá týdenní lekce

Úvodní kruh je nedílnou součástí každé lekce, na jejím začátku i konci.

V Biodanze můžeme komunikovat různými způsoby, ale nemluvíme.

V bezpečném prostředí můžeme uvolnit všechny své emoce

Emoce jsou často přítomné u většiny tanců

Emoce také přicházejí a zase odchází … každá emoce je vítaná.

Rádi tančíme bosky, v přímém kontaktu se zemí.

Tanec, hudba, prožitek, kontakt, něha, dotak. To a ještě mnohem víc je Biodanza.

Na Biodanzu není nikdy brzy a zároveň ani nikdy pozdě. Vítány jsou všechny věkové kategorie.

Lekcím v Biondaze říkáme vivencie. Znamená to přítomný okamžik.

Skupina, hudba a tanec! Tři nejčastější věci, pro které se lidé rádi vrací.

Facilitátor provází účastníky vivencií. Jednotlivé tance uvádí slovem i ukázkami.
Přestože se tance předvádí, každý má možnost si zatančit svůj tanec tak, jak cítí.

Větišna tanců je snadno proveditelná a jednoduchá

Kontakt jako léčivý prvek pro celou skupinu i to je Biodanza.

Individuální tance jsou stejně důležité jako tance společné.

Součástí Biodanzy je i sdílení – tanec slov.

Lidský kontakt a dotek je nedílnou součástí Biodanzy.

Skutečná komunikace se obejde i bez slovní výměny

Často v Biodanze navazujeme hluboké vztahy a přátelství.

Jeden tanec prožívá každý jinak. Velká škála emocí je zde běžná.

Skupina – je důležitou součástí Bioday. Skrze tebe vnímám sebe.

Objetí má lečivé účinky, jak na náš organismus, tak na naší psychiku.

Je mnoho oblastí, kde lze využívat Biodanzu – pro děti, pro seniory, pro psychicky nemocné lidi.

Jsme tvůrci a milující bytosti

Jedinečnost lidského setkávání se stává skutečnou poezií lidského bytí.

Milovat a být milován….

Konec?!