Biodanza a věda

Zakladatel Biodanzy, Rolando Toro (1924-2010), publikoval v souvislosti s Biodanzou řadu knih. Nejrozšířenější je základní kniha Biodanzy z roku 2000 obsahující informace o teoretickém zázemí systému a jeho praktické aplikaci. Kniha vyšla postupně v italštině, portugalštině, španělštině, francouzštině, němčině a nizozemštině pod názvem Biodanza (původní německé vydání pod názvem Das System Biodanza).

Základní vědecké výzkumy

Systém Biodanzy má svůj základ ve vědeckém poznání, především v biologii, a již za života svého zakladatele byla Biodanza předmětem výzkumů. O ty se zasloužil především Marcus Stück (většinou citován jako Marcus Stueck) z Univerzity v Lipsku v Německu, který s Rolandem Torem úzce spolupracoval.

Stückova kapitola věnovaná Biodanze se stala i součástí Oxford Handbook of Dance and Wellbeing z roku 2017. Stück stojí v čele mezinárodního týmu výzkumníků zabývajících se Biodanzou a na stránkách bionet-research.com zveřejňuje publikace související s Biodanzou.

Výzkumy s Biodanzou související se zaměřují převážně na její přínos v oblasti zdraví. Zde dominují témata jako redukce bolesti, redukce stresu či zvýšení imunity. Mnoho prací se rovněž zabývá přínosem Biodanzy k psychickému zdraví jako například k rozvoji emoční inteligence, a především k celkovému stavu pohody.

Příklady zkoumaných skupin a problematik

Výzkumy v oblasti zdravotního přínosu a pozitivního psychického vlivu na účastníky Biodanzy jsou prováděny na specifických skupinách, mezi něž patří děti, dospívající, studenti, učitelé, zrakově postižení či pacienti s neurodegenerativními onemocněními, jako je například Alzheimerova či Parkinsonova nemoc, nebo s chronickými onemocněními, jako jsou poruchy autistického spektra a především fibromyalgie.

Sám Rolando Toro za svého života využíval systém Biodanzy původně ke zlepšení životních podmínek psychiatrických pacientů a později také u pacientek po mastektomii, u pacientů s Hansenovou chorobou (lepra) či u HIV pozitivních osob.

Biodanza je úspěšně využívána rovněž u osob s psychosomatickými obtížemi či u pacientů s rakovinou.

Výběr z publikovaných výzkumů

Níže jsou uvedeny výzkumy publikované v prestižních světových časopisech (indexovaných v databázích Web of Science a Scopus):

Kortizol u dětí
Ovlivnění hladiny stresového hormonu kortizolu a schopnosti rozpoznávat emoce u dětí
Měření hladiny kortizolu ze slin a emočně-kognitivní testy před a po lekci Biodanzy po dobu 10 týdnů aplikované na děti ve věku 4-6 let dle systému TANZPRO, který byl využit v Německu, v Lotyšsku, na Srí Lance po zásahu tsunami a v Indonésii po zásahu přírodní katastrofou
Zdroj

Stueck, M., Villegas, A., Lahn, F., Bauer, K., Tofts, P., & Sack, U. (2016). Biodanza for kindergarten children (TANZPRO-Biodanza): Reporting on changes of cortisol levels and emotion recognition. Body, Movement and Dance in Psychotherapy, 11(1), 75–89. https://doi.org/10.1080/17432979.2015.1124923 Dostupné z: http://bionet.name/artikel/TBMD_A_1124923-1.pdf

Fyziologický vliv biodanza – děti
Ovlivnění hladiny imunoglobulinu A, testosteronu a srdeční frekvence u dětí
Měření hladiny imunoglobulinu A a testosteronu ze slin a měření pulsu před a po lekci Biodanzy po dobu 10 týdnů aplikované na děti ve věku 4-6 let dle systému TANZPRO v německém Lipsku.
Zdroj

Stueck, M., Villegas, A., Bauer, K., Tofts, P., & Sack, U. (2013). Effects of an evidencebased dance program (TANZPRO-Biodanza) for Kindergarten Children aged four to six on immuneglobuline A, Testosterone and heart rate. Problems of Education in the 21st Century, 56, 128–143. Dostupné z: https://oaji.net/articles/2014/457-1420056211.pdf

Agrese u pacientů s demencí
Snížení neuropsychiatrických projevů (agrese) u starších pacientů s demencí
Měření pomocí 4 standardizovaných testů před a po lekcích Biodanzy po dobu 12 týdnů u ošetřujícího personálu a následně u pacientů s Alzheimerovou chorobou v centrech péče v Toskánsku.
Zdroj

Chiesi, F., Gori, E., Collini, F., Palfrader, A., Galli, R., Guazzini, A., Collodi, S., Lorini, C., & Bonaccorsi, G. (2021). Biodanza as a Nonpharmacological Dance Movement–Based Treatment in Older People With Alzheimer’s Disease: An Italian Pilot Study in 2 Tuscan Nursing Homes. Holistic Nursing Practice, 35(5), 264–272. https://doi.org/10.1097/HNP.0000000000000470 (Není Open Access)

Fybromyalgie: snížení bolestivosti
Snížení bolestivosti u pacientek s fibromyalgií
Měření fyzické výkonnosti, prahu bolestivosti a psychické pohody pomocí řady standardizovaných testů u 59 pacientek s fibromyalgií ve srovnání s kontrolní skupinou po dobu 12 lekcí Biodanzy ve španělské Granadě, kdy bylo dosaženo lepších výsledků než v předchozí studii sledující změny vyvolané pomocí jógy:
Zdroj

Carbonell-Baeza, A., Aparicio, V. A., Martins-Pereira, C. M., Gatto-Cardia, C. M., Ortega, F. B., Huertas, F. J., Tercedor, P., Ruiz, J. R., & Delgado-Fernandez, M. (2010). Efficacy of Biodanza for Treating Women with Fibromyalgia. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 16(11), 1191–1200. https://doi.org/10.1089/acm.2010.0039 (Není Open Access)

Snížení stresu – děti a učitelé
Využití Biodanzy ke snížení stresu při práci s dětmi (TANZPRO) a učiteli (SYSRED)
Popis strategie snižování stresu pomocí relaxace, jógy a Biodanzy aplikovaných v německém Lipsku jak u dětí, tak u velkého množství učitelů, vedoucí k měřitelnému snížení úzkosti ze zkoušek u studentů a prevenci stresu u učitelů:
Zdroj

Stueck, M. (2011). The Concept of Systemrelated Stress Reduction (SYSRED) in Educational Fields. Problems of Education in the 21st Century, 29, 119–134. Dostupné z: https://oaji.net/articles/2014/457-1405178953.pdf

Psychické a fyzické zdraví – VŠ studenti
Zlepšení kvality spánku, odolnosti na stres a zmírnění deprese u vysokoškolských studentů
Měření kvality spánku, odolnosti na stres a míry deprese pomocí dotazníků u 60 vysokoškolských studentů ve srovnání s kontrolní skupinou před a po 4 lekcích Biodanzy v Almería ve Španělsku.
Zdroj

López-Rodríguez, M. del M., Baldrich-Rodríguez, I., Ruiz-Muelle, A., Cortés-Rodríguez, A. E., Lopezosa-Estepa, T., & Roman, P. (2017). Effects of Biodanza on Stress, Depression, and Sleep Quality in University Students. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 23(7), 558–565. https://doi.org/10.1089/acm.2016.0365 (Není Open Access)

Emoční inteligence – ženy
Rozvoj emoční inteligence u žen
Měření rozvoje emoční inteligence pomocí standardizovaných dotazníků u 35 žen ve srovnání s kontrolní skupinou před a po 10 lekcích Biodanzy v Murcia ve Španělsku
Zdroj

Abad Robles, M. T., Castillo Viera, E., & Orizia Pérez, A. C. (2014). Los efectos de un programa motor basado en la biodanza en relación con parámetros de inteligencia emocional en mujeres. Cuadernos de Psicología Del Deporte, 14(1), 13–21. https://doi.org/10.4321/S1578-84232014000100002 Dostupné z: https://scielo.isciii.es/pdf/cpd/v14n1/art01.pdf

DALŠÍ ČLÁNKY

 • Biodanza a věda

  Biodanza a věda

  Systém Biondazy má svůj základ ve vědeckém poznání a je tak od začátku předmětem zkoumání a výzkumů.

  číst více

 • Biodanza v obrazech

  Biodanza v obrazech

  Obraz často řekne více, než tisíc slov. V několika fotografiích s popisky, můžete nahlédnout do mystéria Biodanzy.

  číst více