Biodanzu v šedesátých letech minulého století založil Rolando Toro Araneda. Byl to psycholog, antropolog a básník. Jak sám říkal: „Biodanza je poetické setkávání lidí“.
Díky Biodanze se můžeme potkat jak sami se sebou, tak i s ostatními lidmi. Biodanza je podložená vědeckým výzkumem a mnohaletými zkušenostmi facilitátorů na celém světě.

Biodanza je tanec, který má svou strukturu, přesto anebo právě proto se lidé zde cítí v bezpečí, přijímáni a svobodní. Nikdo nikoho nereguluje ani neopravuje. Je zde kladen velký důraz na seberegulaci. Sebereulace znamená vnímat potřeby svého těla a respektovat je..

Nejedná se o terapii, přesto je vědecky doloženo, že pravidelné lekce zvyšují kvalitu života každého jedince. Biodanza otevírá a podporuje naše potenciály k růstu a rozkvětu v jejich jedinečnosti a přirozenosti. Působí na člověka pozitivním a láskyplným způsobem.

Biodanza

Název Biodanza se skládá ze dvou slov Bio – život a danza – tanec. Tedy volný překlad by zněl tanec života.  Je bezpečným prostorem pro setkávání se sám/sama se sebou i s druhými lidmi, kde se můžeme otevřít respektu, upřímnosti, lásce a radosti…

„Biodanza je systém afektivní integrace, organické renovace a znovunastolení původních funkcí života, který má základ v prožitcích vyvolaných tancem, hudbou, zpěvem a setkáváním se ve skupině.”

Rolando Toro Araneda

Vivencie

Pro lekci Biodanzy, máme speciální název, říkáme jí Vivencie. Volný překlad tohoto slova je: prožitek přítomného okamžiku.

Hudba

V Biodanze je hudba organická, obsahuje biologické znaky: plynutí, harmonie, rytmu, napětí a smyslové jednoty. Hudba je pečlivě vybírána a hodnocena. Protože Biodanza vznikla v jižní Americe, je právě toto důvod, proč obsahuje tolik latinskoamerických rytmů. Účinky cvičení Biodanzy spočívají v hluboké integraci mezi hudbou, pohybem a prožitkem.

Tance a cvičení

V Biodanze nejde o kroky nebo přesné postoje. Jde především o procítění a prožívání jako takové. Jedná se o esenci, kterou můžeme autenticky prožít a vyjádřit pohybem. Lektor nabízí ukázkou inspiraci k pohybu, každý pak tančí podle svých pocitů a možností. Většina tanců je lehce proveditelná. Pravdou je, že nám cvičení mohou otevírat hluboké procesy a mnohá uvědomění, takzvané „aha“ momenty, právě díky své jednoduchosti a lehkosti. Díky bezpečnému prostoru vivencie, jsou všechny emoce vítány a přijímány, není potřeba hodnocení, stačí s nimi jen být.

Transformace

Cesta k transformaci vede skrze pravidelné týdenní lekce, které Tě postupně provedou 5 oblastmi, a tak rozvíjejí Tvůj potenciál. Biodanza pracuje s jemnou progresivitou. To umožňuje začleňovat nové postoje do běžného života.

Biodanza má pět základních oblastí – Linií:

Tyto oblasti jsou rozvíjeny a podporovány k vlastnímu růstu. Je to pět oblastí života, které jsou pro nás jako lidské bytosti důležité, abychom nalezly vlastní štěstí a spokojenost.  Je mnoho terapií a učení, které rozvíjí jen některé z těchto kvalit.  Biodanza je jedinečná právě tím, že pracuje se všemi kvalitami současně.

Vitalita

Dá se charakterizovat nejen jako plné zdraví a životní harmonie, ale především jako silná motivace a chuť do života. Pocity vnitřní radosti, nadšení a naplnění životem, to jsou typické vlastnosti vitálního člověka. Vitalita je také o hlubokém spojení se se životem.

Kreativita

Kreativita je především o velké chuti svobodně tvořit. Je to jakýsi vnitřní impuls, který člověk následuje. Nejde o to dělat tvoření jako takové, ale stát se tímto procesem tvorby.

Afektivita

 Dá se též volně přeložit jako pocitovost nebo citlivost. Je to stav hluboké spřízněnosti s druhými lidmi, schopný vyvolat hluboké pocity lásky, přátelství a altruismu. Díky afektivitě se můžeme vcítit a porozumět mnohem lépe druhým lidem.

Sexualita

Je hluboce spojena s potěšením, něhou a chutí žít. Sexualita ve spojení s dotekem a něžností nabývá úplně jiných a nových rozměrů. To hlavně v oblasti prožívání.

Transcendence a regrese

Jsou oblasti, které přesahují člověka jako jedince a umožňují nám procítit to, že jsme součástí jednoho vše převyšujícího celku. Vědomí spojené se vším.

Biodanza ve světě

Biodanza je především hnutí, které se šíří od začátku 60 let po celém světě. Lidé ji vyhledávají pro její lidskost a altruismus. Jsme velmi vděční, že i my můžeme tuto pochodeň šířit zde v České republice a tak se přidat k rodině více než 5 000 facilitátorů na celém světě.